Przejdź do treści
Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska

Instytut Literaturoznawstwa
Al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa
e-mail: a.czajkowska@ujd.edu.pl

Prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.

Filozoficka fakulta
Ostravska Univerzita
Katedra české literatury a literární vědy
Centrum regionálních studíí
Tel 553 46 1870
Ostrava, Realni 5, D 509, budova D
e-mail: jan.malura@osu.cz

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Podróże po Europie Środkowej i Wschodniej w XVIII-XX wieku w aspekcie literackim i komparatystycznym

Polacy należą do narodów, które są obecne na wszystkich kontynentach świata. Potoczna wiedza o Czechach mówi, iż niechętnie podróżują. Pierwszym celem projektu jest weryfikacja stereotypów i poszerzenie świadomości o szczegółowe elementy podróży podejmowanych przez Polaków i Czechów (osoby podróżujące – kobiety, misjonarzy, kierunki, cele podróży itp.). Kolejnym celem projektu jest zbadanie efektów i świadectw podróży w zależności od dyspozycji kulturowych (narodowych, wyznaniowych, płciowych, społecznych, zawodowych) osób podejmujących się danej eskapady oraz wyznaczenie głównych kierunków migracji Polaków i Czechów w wyznaczonym okresie. Wydaje się, że istnieje wiele niezbadanych świadectw, które mogą ukazać spotkania kultur, przepływ wartości estetycznych, możliwości przenikania się i bariery między różnymi światami wartości. Zbadanie świadectw ówczesnych podróżników poszerzy wiedzę na temat problemów dawnej Europy i jej sąsiadów, ale wpłynie na zrozumienie przemian w kulturze oraz genezy niekorzystnych zjawisk współczesnych. Osobnym problemem jest zbadanie przemian religijności podróżników – zachowania tożsamości religijnej lub konwersji i jej przyczyn.