Przejdź do treści

dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD

Instytut Literaturoznawstwa

e-mail: a.klimas@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Onomastyka literacka

– nazewnictwo występujące w utworach literackich, analiza form i funkcyjności onimów w przestrzeni literackiej, w kontekście m.in.: konwencji gatunkowych, poetyki utworu, intencji autora i kompetencji odbiorcy tekstu, zjawisk kulturowych, itp.