Przejdź do treści

dr hab. Agnieszka Klimas, prof. UJD

Instytut Językoznawstwa

e-mail: a.klimas@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Językoznawstwo

Onomastyka historyczna i współczesna

– metodologie badań onomastycznych, historyczne i współczesne kształtowanie się nazw własnych, zwłaszcza antroponimów, ale także innych kategorii onimicznych,
z uwzględnieniem zjawisk kulturowych, społecznych i obyczajowych i innych;

– interferencje językowe w przestrzeni wielokulturowej i wieloetnicznej;