Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń

Wydział Nauk o Zdrowiu

wnz@ujd.edu.pl

 

Nowe możliwości leczenia ran przewlekłych podudzi

Rany przewlekłe prowadzące w sporym procencie do amputacji kończyn są problemem ok 250 000 Polaków. Oprócz opatrunków i leczenia farmakologicznego terapia obejmuje także metody z zakresu medycyny fizykalnej/ fizykoterapii: ozonoterapię, hiperbarii tlenową, laseroterapię i zastosowanie zmiennych pól magnetycznych. Możliwości badawcze są dostępne w Częstochowie

New treatment options for chronic leg wounds

Chronic wounds leading to a large percentage of limb amputation are a problem about 250,000 Poles. In addition to dressings and drug treatment the therapy also includes methods in the field of physical medicine / physical therapy: ozone therapy, oxygen hyperbaria, laser therapy and the use of alternating magnetic fields. Research opportunities are available in Częstochowa