Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek

Instytut Językoznawstwa

b.bierwiaczonek@ujd.edu.pl

 

Metonimia i metafora w dyskursie politycznym we współczesnym języku polskim/angielskim

Celem projektu jest identyfikacja i analiza najczęstszych i najbardziej produktywnych odwzorowań metonimicznych i metaforycznych używanych obecnie w dyskursie politycznym przez użytkowników języka reprezentujących różna opcje polityczne.  Praca będzie oparto na założeniach Kognitywnej Teorii Metafory sformułowanej po raz pierwszy przez Lakoffa i Johnsona (1980), a następnie rozwiniętej w takich pracach jak Lakoff and Johnson (1999), Kövecses  (2005), a także w ostatnich propozycjach Steena (2010) and Musolffa (2017).

Metonymy and metaphor in political discourse in modern Polish/English

The aim of the study is to identify and analyse the most common and productive metonymies and metaphors currently used by the speakers representing different, usually antagonistic political options. The study will be based on the Cognitive Theory of Metaphor as it was first formulated by Lakoff and Johnson (1980) and subsequently developed by Gibbs (19994), Grady (1997), Lakoff and Johnson (1999), Kövecses  (2005), and more recently, by Steen (2010) and Musolff, A. (2017).