Przejdź do treści

Prof. B.Bierwiaczonek

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Metaforyzacje Unii Europejskiej w tekstach polityków i prasy prawicowej i liberalnej w Polsce lub wybranym kraju anglosaskim w wybranym okresie czasu (np. w latach 1989-2004 lub 2015-2019)

Projekt polega na przeprowadzeniu analizy języka dotyczącego Unii Europejskiej w wybranym okresie historycznym. Analiza przeprowadzona zostanie kategoriach współczesnej kognitywnej teorii metafory i modeli poznawczych przedstawionych przez po raz pierwszy przez G. Lakoffa i M. Johnsona w pracy Metaphors We Live By (1980), a potem rozwijanej przez takich uczonych jak Z. Kövecses, R. Gibbs, a zwłaszcza, w odniesieniu do języka polityki A. Musolff. Praca nad tekstami będzie oparta na „procedurze indentyfikacji metafory” G. Steena. W zależności od perspektywy politycznej autorów tekstów prasowych język ten reprezentuje określone metafory konceptualne, takie jak np. Ue to forteca lub UE to ekskluzywny klub. Interesującym wynikiem badań powinno być pokazanie zmian w metaforycznym ujmowaniu UE w wybranym okresie czasu.

Literatura podstawowa:

 • Dancygier, B., Sweetser, E. 2014. Figurative language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fauconnier, G. and Turner, M. (2002) The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.
 • Kövecses, Z. 2005. Metaphor in culture: Universality and variation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lakoff, G. (1993) “The contemporary theory of metaphor”, in Ortony (ed.), Metaphor and Thought, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 202-251..
 • Lakoff, G. (2002) MORAL POLITICS. How Liberals and Conservatives Think. Second Edition, University of Chicago Press.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago..
 • Lakoff, G. and Johnson, M. (1999) Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books.
 • Musolff, A., 8 Dec 2017, Introduction: Language aggression in public debates on immigration, In : Journal of Language Aggression and Conflict. 5, 2, p. 175-177 3 p.
 • Musolff, A., Oct 2017, Truth, lies and figurative scenarios: Metaphors at the heart of Brexit, In: Journal of Language and Politics. 16, 5, p. 641 – 657 17 p.
 • Steen. G. (2007) Finding metaphor in grammar and usage: A methodological analysis of theory and research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
 • Steen. G. (2010) A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.