Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. Barbara Szargot prof. UJD

Instytut Literaturoznawstwa
Armii Krajowej 36a, pok. 409
e-mail: b.szargot@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

List w kulturze XIX wieku

Intymistyka zajmuje obecnie poczesne miejsce wśród badań literaturoznawczych. Przywołam choćby prace Philippe’a Lejeune czy przedstawicieli ruchu ”Annales” – dzięki tym badaczom do głównego nurtu humanistyki weszły rozważanie nie tylko o biografii i dokumentach osobistych tworzonych przez wybitnych i sławnych ludzi, ale także ludzi „nie mających biografii” (wedle określenia Pawła Rodaka).

Proponowane przeze mnie kręgi zagadnień to:

  • list na tle epoki literackiej (romantyzm, pozytywizm, modernizm)
  • list z podróży i podróż w listach
  • list jako źródło informacji (o czasie, przestrzeni i osobach)

Materiałem badawczym mogą być zarówno listy wydane, jak i rękopisy (np. z archiwów w Piotrkowie i Częstochowie lub z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie).