Przejdź do treści

Prof. B.Bierwiaczonek

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Kościół katolicki w języku polityków, polityka w języku kościoła katolickiego w Polsce w wybranym okresie czasu (np. w latach 1980-89, 1989-2005 lub 2015-2019)

Projekt polega na przeprowadzeniu analizy języka polityków i komentatorów mówiących o polskim kościele katolickim oraz wypowiedzi przedstawicieli duchowieństwa polskiego wypowiadającego się na tematy polityczne lub takie, które stały się tematem debaty politycznej, jak np. aborcja, gender, związki partnerskie itp. Analiza przeprowadzona zostanie w kategoriach współczesnej kognitywnej teorii metafory i modeli poznawczych przedstawionych przez po raz pierwszy przez G. Lakoffa i M. Johnsona w pracy Metaphors We Live By (1980), a potem rozwijanej przez takich uczonych jak L. Talmy, Z. Kövecses, R. Gibbs i A. Musolff. Nawiąże również do klasycznych prac analizujących rolę języka w polityce, takich jak Language and power N.Fairclougha czy Euphemism & disphemism : language used as a shield and weapon Allana i Burridge.

Podstawowa literatura:

 • Allan, K. and Kate Burridge (1991). Euphemism & dysphemism: language used as a shield and weapon. Oxford University Press.
 • Dancygier, B., Sweetser, E. (2014). Figurative language. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fairclough, N. (1989). Language and power. London: Longman.
 • Fauconnier, G. and Turner, M. (2002) The Way We Think. Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities. New York: Basic Books.
 • Kövecses, Z. (2005). Metaphor in culture: Universality and variation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lakoff, G. (1993) “The contemporary theory of metaphor”, in Ortony (ed.), Metaphor and Thought, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 202-251..
 • Lakoff, G. (2002) MORAL POLITICS. How Liberals and Conservatives Think. Second Edition, University of Chicago Press.
 • Lakoff, G., Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By, University of Chicago Press, Chicago.
 • Lakoff, G. and Johnson, M. (1999) Philosophy in the Flesh. New York: Basic Books.
 • Musolff, A. (2017) Metaphor, irony and sarcasm in public discourse. Journal of Pragmatics. 109, p. 95-104
 • Steen. G. (2010) A method for linguistic metaphor identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company