Przejdź do treści

Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski

Wydział Filologiczno-Historyczny UJD
Instytut Historii
Al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa
e-mail: a.stroynowski@ujd.edu.pl

dr hab. Maciej Franz, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Historii
ul. Umultowska 89d
61-614 Poznań
e-mail: franz@amu.edu.pl

Dyscyplina naukowa: historia

Konflikty morskie w świetle relacji warszawskiej prasy informacyjnej czasów stanisławowskich

Temat ważny z naukowego punktu widzenia, ponieważ ten okres zmagań morskich (wojennych, politycznych i handlowych) nie jest podejmowany w polskiej historiografii. Pozwoli też to wkroczyć UJD w badania nad historią konfliktów morskich, poszerzając dotychczasową problematykę badań nad fortyfikacjami. Współpraca z prof. Maciejem Franzem jest uzasadniona jego specjalizowaniem się w historii wojskowości, zwłaszcza z uwzględnieniem wojen morskich.

Prasa w XVIII wieku stawała się podstawowym źródłem informacji o świecie. Szczególnie uwidoczniło się to w epoce stanisławowskiej, gdy liczba prenumeratorów prasy rosła, sięgając u schyłku wieku kilku tysięcy. Jej znaczenie wynikało ze stałej aktualizacji danych, pozwalających na poznanie stosunków politycznych w świecie, ale również przemian kulturalnych i gospodarczych. Była to również problematyka szczególnie interesująca środowiska szlachty i mieszczan nie tylko z racji poszukiwania nowych kierunków kontaktów handlowych, ale również przyciągająca swoją egzotyką.

Celem pracy jest:

  • określenie ilości pojawiających się doniesień,
  • określenie źródeł zdobywania informacji,
  • określenie rzetelności tego przekazu w poszczególnych pismach,
  • przedstawienie prasowego obrazu znaczenia handlu morskiego i jego kierunków,
  • wskazywanie źródeł i następstw politycznych i gospodarczych tych konfliktów
  • ukazanie wiedzy o sile poszczególnych flot,
  • przebiegu wojen morskich.

Praca wpisuje się w tematykę badań prowadzonych w Poznaniu i Gdyni, prowadzonych przez prof. Macieja Franza.