Przejdź do treści

Przedmiotem projektu będzie metaforyzacja i metonimizacja zmysłu dotyku oraz konceptualizacja emocji przez dotyk. Dociekania opierające się na metodologii kognitywnej będą się ogniskować na konotacjach semantycznych jednostek leksykalnych i pojęć, eksponować uniwersalizm doświadczeniowy oraz powiązania kulturowe, akcentując w ten sposób konceptualizowanie percepcji czuciowej poprzez język. Podjęcie badań nad leksyką sensualną z obszaru pola semantycznego dotyku, w tym frazeologizmów oraz przysłów zwierających leksykę dotyku , stanowić będzie próbę uzupełnienia badań nad zmysłami z perspektywy językoznawczej. Szczegółowa analiza lingwistyczna może być przeprowadzona w oparciu o niemiecki i/lub polski materiał językowy (możliwa będzie praca o charakterze kontrastywnym).