Przejdź do treści
prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna

Instytut Filologii Obcych
pokój 3.02
ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa
e-mail: i.nowakowska-kempna@ajd.czest.pl

dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych
dr Hanna Kaczmarek
dr hab. Jolanta Szarlej (ATH)
dr Andrzej Skwara
dr Grzegorz Gwóźdź

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Język figuratywny

Rozprawy doktorskie będą mogły dotyczyć metafory i metonimi oraz innych tropów artystycznych w odniesieniu do literatury pięknej języka potocznego i języka multimediów. Będą mogły dotyczyć języka polskiego, języków słowiańskich, germańskich i romańskich.