Przejdź do treści
Opiekun naukowy:
Prof. Jarosław Kweclich

Instytut Sztuk Pięknych / Wydział Sztuki
Katedra Malarstwa
Ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa
Pokój 123
e-mail: j.kweclich@ajd.czest.pl

Obszar badań:
  • Struktura obrazu: kolor, kompozycja, faktura od technik klasycznych po współczesne rozwiązania technologiczne

 

  • Kompozycje wielkoformatowe – zagadnienia związane z malarstwem w architekturze

    i urbanistyce – warsztat muralu

 

Od zarania dziejów sztuki na obraz, jako dzieło, wielki wpływ miał artysta oddziałując na epokę, w której, ów obraz, powstawał. Wiązało się to z wiedzą, wierzeniami i rozwojem cywilizacyjnym. Kształt dzieła uzależniony był również od funkcji, jaką miał pełnić. Zmienną jest także filozofia samego obrazu, jego oddziaływania na odbiorcę.

Badania mają na celu analizę relacji między formą a treścią, zastosowaną techniką a kształtem realizacji, wpływem własnych przeżyć, uczuć, jak również postrzegania otaczającej rzeczywistości na ekspresję i dynamikę dzieła. Zwieńczeniem badań mają być obrazy, obiekty, instalacje artystyczne, realizowane z pełną świadomością i znawstwem doboru środków technologicznych. W kompozycjach wielkoformatowych (ściennych) ważnym elementem jest wpływ na otoczenie i odbiór społeczny. Badaniom podlegać będą zagadnienia: skali, doboru tematu, wpływu na otoczenie, na architekturę,
w której, wewnątrz lub na fasadzie, ma zaistnieć.

Celem jest zaprojektowanie i stworzenie dzieła, które stanie się integralną częścią obiektu.