Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. n. med. Tomasz Gabryś, prof. UJD

Wydział Nauk o Zdrowiu

t.gabrys@ujd.edu.pl

 

Jakość życia, styl życia, nadwaga w kontekście pracy zawodowej, obowiązków szkolnych, aktywności fizycznej polskich rodzin

Prace będą prowadzone w oparciu o wykorzystywanie wystandaryzowanych arkuszy ankietowych. Będą miały charakter populacyjny. Podstawowym wyróżnikiem badanych będą wymagania odnoszące się  do ich pracy/służby zawodowej.

Quality of life, lifestyle, overweight in the context of professional work, school duties, physical activity of Polish families

The research will be based on the use of standardized questionnaire sheets. They will be of population character. The basic distinction of the respondents will be the requirements related to their job/professional service.