Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz

Instytut Historii

tadeusz.srogosz@ujd.edu.pl

 

Historiografia Eustachego Antoniego Heleniusza Iwanowskiego

Eustachy Antoni Heleniusz Iwanowski był jednym z ostatnich wychowanków Liceum Krzemienieckiego. Początkowo gospodarował w swoim majątku ziemskim. Napisał szereg prac i opowiadań z dziejów Ukrainy pod pseudonimem Heleniusza. Dzięki znajomości Ukrainy opisy dotyczące przeszłości tych ziem mają dużą wartość historyczną. Wydał również w Paryżu wspomnienie z odbytej pielgrzymki na Jasną Górę, a także pielgrzymki do Ziemi Świętej

 

Historiography of Eustachy Antoni Heleniusz Iwanowski

Eustachy Antoni Heleniusz Iwanowski was one of the last students of the Krzemieniec School. Initially, he managed his land estate. He wrote a number of works and stories from the history of Ukraine under the pseudonym of Heleniusz. Thanks to the knowledge of Ukraine, descriptions of the past of these lands are of great historical value. He also published in Paris a memoir of a pilgrimage to Jasna Góra, and a pilgrimage to the Holy Land.