Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. Hanna Kaczmarek, prof. UJD

Instytut Językoznawstwa

h.kaczmarek@ujd.edu.pl

 

Frazeologia i paremiologia porównawcza w językoznawstwie kognitywnym (analiza w oparciu o niemiecki i polski materiał językowy/ analiza usytuowana w przestrzeni literackiej)

Kognitywne aspekty frazeologii, zastosowanie teorii metafory i metonimii do analizy wybranej grupy frazeologizmów i przysłów w perspektywie konfrontatywnej, frazeologiczne uniwersalia, analiza domen źródłowych z domenami docelowymi, językowy obraz świata w związkach frazeologicznych, intensywność i parametry sensualne w związkach frazeologicznych i przysłowiach