Przejdź do treści
Opiekun naukowy:
Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD

Instytut Sztuk Pięknych
p. 205
Ul. Dąbrowskiego 14
42-200 Częstochowa
e-mail: j.piwowarski@ujd.edu.pl

Dyscyplina artystyczna: Sztuki plastyczne i konserwacja zabytków

 

Obraz rzeczywistości-obraz wyobraźni. Fotografia  jako narzędzie wypowiedzi plastycznej

 

Badania dotyczą fotografii traktowanej jako środek wypowiedzi  autorskiej, wynikającej z indywidualnych predyspozycji doktoranta/doktorantki.

Wynalazek fotografii –od chwili przekazania go „światu na użytek” w 1839 r.- w miarę upływu czasu zyskiwał na popularności, a także stawał się przedmiotem dyskusji rozpatrujących jej możliwości, jako medium sztuki. Abstrahując od występujących opinii, które wyrażane były lub funkcjonowały w mentalności osób zainteresowanych, za celne i aktualne rozstrzygnięcie występujących dylematów uznać można stwierdzenie Wiktora Gomulickiego, że fotografia może być sztuką w rękach artysty (Kalendarz fotograficzny warszawski, 1904).

Współcześnie fotografia stosowana w codziennej praktyce najczęściej stanowi narzędzie mechanicznej dokumentacji otaczającej nas rzeczywistości, czemu sprzyja rozwój technologii cyfrowych. Równolegle środowisko artystyczne wykorzystuje fotografię jako środek przekazu plastycznego, który pozwala wizualizować wewnętrzny świat artysty, odnosić się do otaczającej rzeczywistości, a także podejmować działania analityczne wobec samego medium (metafotografia).

Zagadnienia powyższe mogą być –z punktu widzenia technologicznego- realizowane za pomocą fotografii tradycyjnej (chemicznej) czarno-białej lub barwnej, a także cyfrowej, powstając z użyciem różnorodnych technik specjalnych lub tzw. czystej fotografii.

Celem zaproponowanego tematu jest realizacja autorskiego, subiektywnego przekazu wizualnego z wykorzystaniem tworzywa fotograficznego. Jego zakres i rozwiązanie stanowić będzie konsekwencję indywidualnych predyspozycji intelektualnych i zainteresowań twórczych doktoranta/doktorantki.

Przewiduje się, że efektem podjętych działań autorskich będzie przygotowanie zestawu (cyklu) oryginalnych dzieł plastycznych, w których wykorzystane zostaną inscenizacyjne możliwości fotografii.