Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

Dr hab. Anna Migalska-Zalas, prof. UJD

Katedra Fizyki Doswiadczalnej i Stosowanej

a.migalska-zalas@ujd.edu.pl

 

Eksperymentalne i teoretyczne badania wybranych związków metaloorganicznych w aspekcie zastosowania ich w urządzeniach optyki nieliniowej

Z punktu widzenia zastosowania materiałów nieliniowych, w optycznych modulatorach, bardzo ważne jest poznanie ich właściwości nieliniowychw skali makro- i mikroskopowej.  Nieliniowe procesy optyczne pozwalają nastrojenie poprzez zmianę współczynnika załamania w sposób całkowicie optyczny. Przeprowadzone badania eksperymentalne i teoretyczne umożliwią określenie mechanizmu nieliniowych zjawisk optycznych zachodzących w badanych materiałach oraz ocenić możliwość wykorzystania wyników proponowanych badań w projektowaniu urządzeń optyki nieliniowej.

Theoretical and experimental investigation of selected organometallic compounds for NLO applications

From the point of application of non-linear materials in optical modulators, it is very important to understand their non-linear properties on the micro- and macroscopic scale.Nonlinear optical processes allow tuning by changing the refractive index in an entirely optical manner. Experimental and theoretical modelling curried out for materials will give possibility to define the mechanism of nonlinear-optical phenomena occurring in the system and to assess the possibility of using the results of the proposed research in the design of NLO applications.