Przejdź do treści
Dr hab. Agnieszka Półrola, prof. nadzw. UJD

Wydział Sztuki UJD
e-mail: a.polrola@ajd.czest.pl

Dyscyplina naukowa: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Dzieło otwarte

Dzieło otwarte – kreacja percepcji dzieła artystycznego Celem działań jest stworzenie pracy doktorskiej – zestawu (cyklu) oryginalnych, autorskich dzieł plastycznych. Praca doktorska powinna być zgodna z predyspozycjami i zainteresowaniami doktoranta, powinna zakreślić obszar pogłębionych treści, odniesień i refleksji. Dzieło otwarte (wł. opera aperta) – semiotyczna koncepcja analizy dzieła sztuki opisana po raz pierwszy przez Umberto Eco w 1962 roku w książce „Dzieło otwarte: Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych”, opisująca polisemiczność każdego dzieła sztuki i przenosząca akcent w analizie dzieła z relacji twórca – dzieło na dzieło – odbiorca.