Przejdź do treści

dr hab. Lesław Podolski, prof. UJD  

Katedra Muzyki

Wydział Sztuki UJD

Zbierskiego 2/4

42-218 Częstochowa

l.podolski@ujd.edu.pl

Dyscyplina artystyczna: sztuki muzyczne

Działalność artystyczna oraz rola orkiestr dętych i zespołów folklorystycznych
w społeczeństwie

Zakres badań powinien mieć ścisły związek z działalnością artystyczną orkiestr dętych lub zespołów folklorystycznych, przybliżając ich rozwój, formy i warunki funkcjonowania. Ujmując różne formy działalności tych zespołów w bardzo szerokim kontekście dokumentacyjnym, popularyzacyjnym i edukacyjnym, powinien wykazać istotną rolę tego obszaru działalności artystycznej w życiu muzycznym i zachowaniu tożsamości kulturowej. Praca doktorska może dotyczyć:

  1. kompozycji lub aranżacji utworów na zróżnicowane składy zespołów.
  2. realizacji poprzez nagrania audio i audio video dzieł muzycznych przeznaczonych na duży aparat wykonawczy taki jak orkiestra, chór i soliści.
  3. opisu wizerunku muzycznego zespołu kreowanego poprzez sylwetkę dyrygenta jako lidera, aranżera, twórcy, animatora, nauczyciela, wychowawcy ze szczególnym nastawieniem na aspekt edukacyjny.