Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Małgorzata Chalimoniuk

Wydział Nauk o Zdrowiu

m.chalimoniuk@ujd.edu.pl

 

Badania związane z wpływem wybranego  procesu terapeutycznego na funkcje kognitywne, motoryczne  i sprawność psychomotryczną u osób dorosłych i sprawdzenie  czy efekty terapeutyczne mogą zależeć od polimorfizmu neurtrofin (BDNF, GDNF)

Badania naukowe skupiające się na badaniu mechanizmu neurodegenracji układu nerwowego a szczególnie udziału  w tym mechanizmie neurotrofin i czynników stanu zapalnego u pacjentów z chorobą Parkinsona oraz   wpływu procesu rehabilitacji treningiem wytrzymałościowym na stan neurologiczny i jakość życia pacjentów z chorobą Parkinsona.