Przejdź do treści

Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski

Wydział Filologiczno-Historyczny UJD
Instytut Historii
Al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa
e-mail: a.stroynowski@ujd.edu.pl

Prof. dr hab. Zbigniew Anusik

Uniwersytet Łódzki
Instytut Historii
ul. A. Kamińskiego 27 a
90-217 Łódź
e-mail: zanusik@uni.lodz.pl

Dyscyplina naukowa: historia

Sprawa aukcji wojska w obradach sejmów czasów saskich

Temat ważny z naukowego punktu widzenia, ponieważ ten okres dziejów Polski jest marginalizowany we współczesnej historiografii polskiej. Szczególnie widać to w zestawieniu z nieporównanie lepiej opracowanym okresem stanisławowskim, gdzie sprawa aukcji wojska badana była przez szereg badaczy i to pod różnym kątem. Problematyka wojskowa i dzieje polityczne tego okresu znajdują się w kręgu zainteresowań pracowników UJD, co pozwoli na poszerzenie zakresu badań. Pomocna jest tu współpraca z ośrodkiem łódzkim, specjalizującym się w tematyce dziejów politycznych i gospodarczych Polski XVIII wieku, szczególnie istotnej dla określenia realności planów aukcyjnych.

Pomyślna aukcja wojska w XVIII wieku mogła zadecydować o dalszym istnieniu Rzeczypospolitej. Społeczeństwo i elity państwa zdawały sobie sprawę z konieczności jej podjęcia. Widać to chociażby z pobieżnej lektury diariuszy sejmowych, laudów sejmików szlacheckich, czy prasy. Problem ten oczywiście znajdował swoje odzwierciedlenie w większości traktatów politycznych, jak i w politycznych pismach polemicznych. Zapewnia to bardzo szerokie możliwości podejmowania poszukiwań i analiz, które muszą odwoływać się również do określenia skali możliwości finansowych państwa i całego społeczeństwa, jako warunkujących możliwego wysiłku aukcyjnego.

Celem pracy jest:

  • analiza dyskusji i decyzji sejmowych,
  • określenie stopnia gotowości podatkowej społeczeństwa w świetle laudów sejmikowych,
  • ocena skali zainteresowania problematyką aukcyjną pisarzy politycznych,
  • ustalenie głównych koncepcji aukcji i wskazywanych sposobów jej przeprowadzenia,
  • ukazanie roli problemu aukcji w programach poszczególnych stronnictw.

Praca wpisuje się w tematykę badań prowadzonych w Częstochowie i Łodzi.