Przejdź do treści
dr hab. Agnieszka Klimas

Instytut Filologii Polskiej
al. Armii Krajowej 36a
42-200 Częstochowa
e-mail: a.klimas@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Antroponimia historyczna i współczesna

Proponuje się opiekę naukową prac z zakresu antroponimii historycznej i współczesnej. Tematyka badawcza dotyczyć będzie nazewnictwa ogólnopolskiego, jak i regionalnego. Szczególnie cenne byłyby badania poświęcone antroponimii ziemi częstochowskiej, bowiem nazewnictwo tego regionu nie doczekało się do tej pory całościowego opracowania.

Analiza językoznawcza nazw własnych prowadzona będzie z uwzględnieniem różnych propozycji badawczych, w tym metodologii kognitywnej, na tle kulturowym oraz w powiązaniu z rozwojem języka polskiego na przestrzeni dziejów.