Przejdź do treści

dr hab. prof. UJD Magdalena Bator

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Angielskie językoznawstwo historyczne

Historia języka angielskiego rozpoczęła się w piątym wieku wraz z napływem plemion germańskich na tereny dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Od tej pory język poddawany był zmianom, które doprowadziły do wykształcenia się angielszczyzny (wraz z jej odmianami) w obecnej formie. Patrząc na kolejne okresy w historii języka angielskiego rozróżniamy trzy główne etapy w jego rozwoju: staro-, średnio- i wczesno-nowo-angielski. Każdy z nich przejawia specyficzne cechy.

Prowadzone badania powinny dostarczyć odpowiedzi na pytania tj. jak zmienia się język? w jaki sposób zmiany językowe się rozprzestrzeniają? jak je wyjaśnić?

Celem badań będzie analiza języka angielskiego pod kątem:

  • zmian językowych (semantycznych, leksykalnych, morfologicznych, fonologicznych, graficznych)
  • diachronicznym lub synchronicznym

Możliwe są badania w oparciu o teksty źródłowe, korpusy i bazy danych, rękopisy, materiały leksykograficzne, itp.

W przypadku badań o charakterze interdyscyplinarnym, możliwa współpraca z:
  • prof. Isabel de la Cruz Cabanillas (Uniwersytet of Alcala, Hiszpania)
  • prof. Letizia Vezzosi (University of Florence, Włochy)
  • dr Julia Schultz (University of Heidelberg, Niemcy)
  • prof. Radosław Dylewski (UAM, Poznań)
  • dr Karolina Rosiak (UAM, Poznań)
  • dr Anna Hebda (UAM, Poznań)