Przejdź do treści

Opiekun naukowy:

dr hab. n. med. Tomasz Gabryś, prof. UJD

Wydział Nauk o Zdrowiu

t.gabrys@ujd.edu.pl

 

Aktywność fizyczna, budowa somatyczna, sprawność funkcjonalna osób poddawanych wysokim wymaganiom sprawnościowym podczas pracy zawodowej (wojsko, straż pożarna, policja, służba więzienna)

Prace będą podejmować problematykę sprawności motorycznej, psychomotorycznej, form aktywności fizycznej oraz budowy somatycznej osób związanych z zawodami wymagającymi wysokiej sprawności fizycznej. Prace będą miały charakter badawczy prowadzone będą w naturalnym środowisku badanych.

Physical activity, somatic structure, functional fitness of people subjected to high fitness demands during professional work (army, fire department, police, prison service)

The research will deal with motor and psychomotor performance, forms of physical activity and somatic structure of people connected with competitions requiring high physical fitness. The research will be conducted in the natural environment of the subjects.