Przejdź do treści

Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki

Instytut Literaturoznawstwa

e-mail: r.zawadzki@ujd.edu.pl

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

Literatura nowołacińska (polscy autorzy piszący po łacinie, łacińska poezja i proza w Polsce, polska średniowieczna i renesansowa kosmografia i geografia)

Robert K. Zawadzki, prof. dr hab., jest badaczem literackich motywów antycznych kształtujących kulturę polską i europejską. Jego obszar badań to także literatura starożytna, literatura staropolska i neolatynistyka, zajmuje się powieściopisarstwem greckim, antyczną teorią literatury, autorami polskiego średniowiecza i renesansu. Obecnie w kręgu jego zainteresowań znajduje się kosmografia i geografia staropolska reprezentowana przez takich twórców jak Jan z Głogowa, Wawrzyniec Korwin i Jan ze Stobnicy.