Przejdź do treści

 Druga rekrutacja

Informujemy, że od 19 sierpnia do 18 września 2019 r. otwarta będzie druga rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UJD w następujących dyscyplinach:

  • Historia
  • Fizyka
  • Językoznawstwo – program STER
  • Literaturoznawstwo – program STER

WAŻNE TERMINY:

19.09.2019 r. i 20.09.2019 r.

składanie dokumentów w pokoju nr 143 w budynku UJD w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 w godz. 9.00-15.00.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.09.2019 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

20.09.2019 r.

Egzamin językowy z języka angielskiego oraz z języka polskiego jako obcego
(dokładna godzina oraz miejsce egzaminu w systemie IRK po rejestracji).

23.09.2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
(dokładna godzina oraz miejsce rozmowy w systemie IRK po rejestracji)

25.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników
Informacja na osobistym koncie kandydata w IRK w zakładce „wyniki rekrutacji”.

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK:

  1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Dane teleadresowe dot. Szkoły Doktorskiej
  4. Internetowa Rejestracja Kandydatów