Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie prowadzone w języku angielskim, jeżeli:

  • posiadają certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B wydany przez certyfikowaną jednostkę uprawnioną do wydawania takich certyfikatów
  • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka angielskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku angielskim