Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UJD
Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Felietonistyka Zygmunta Nowakowskiego

Przedmiotem badań byłyby felietony Zygmunta Nowakowskiego z okresu międzywojennego oraz powojennego (emigracyjnego). Do zadań podjętych w pracy należeć będzie odniesienie się do terminu felieton i ustalenie, w jakiej odmianie pojawia się u Nowakowskiego, przedstawienie tematyki poruszanej przez pisarza, określenie funkcji, jaką gatunek ten pełnił w kształtowaniu świadomości społecznej i kulturalnej, scharakteryzowanie cech języka i stylu. Uzasadniona byłaby próba określenia, jakie miejsce zajmują felietony Nowakowskiego w polskiej felietonistyce XX wieku.