Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UJD
Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Historia w twórczości Władysława Lecha Terleckiego

Przedmiotem badań jest twórczość urodzonego w Częstochowie w roku 1933 pisarza, który ma w swoim dorobku powieści, opowiadania, reportaże, słuchowiska radiowe, dramaty.

Analiza utworów (wybranych) obejmowałaby sposoby podjęcia przez autora tematyki historycznej (Terlecki koncentrował się głównie na XIX-wiecznej historii Polski), w tym: kreacje bohaterów, postaci historycznych (np. R. Traugutt, A. Wielopolski w Powrocie z Carskiego Sioła), konfrontowanie jednostki z wydarzeniami historycznymi i z kwestiami etycznymi, formowanie się świadomości narodowej. Praca na temat Terleckiego może stanowić propozycję lektury dzieł pisarza z perspektywy współczesnej.