Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Dr hab., Urszula Cierniak, prof. UJD
Instytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.16
e-mail: u.cierniak@ajd.czest.pl
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2958-9982
Scopus Author ID: 57195334837

 

Realizacja tego tematu możliwa jest we współpracy
z prof. Katarzyną Dudą z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Utopia i fantastyka literacka

Źródeł utopii i fantastyki literackiej doszukują się badacze już w starożytności, wskazując, m.in. na Państwo Platona oraz pisma Arystotelesa, które przedstawiając wyidealizowane i fantastyczne społeczności, stały się pierwowzorem dla późniejszych utopistów, w tym Moore’a czy Bacona.

Utopiści i fantaści to zwykle poszukiwacze lepszego świata i doskonalszej rzeczywistości, marzyciele szukający doskonałego ustroju społecznego, świata opartego na pokoju, sprawiedliwości, a w świecie tym idealnego człowieka.

Utopia i fantastyka literacka jest niezwykle bogato reprezentowana w literaturze polskiej, ale przede wszystkim rosyjskiej. Ta ostatnia uznawana jest współcześnie za swoisty rozsadnik idei i pomysłów utopijno-fantastycznych. Ze względu na różnorodność i niezwykła żywotność proponowana tematyka daje wiele możliwości wyboru autorów, dzieł oraz problemów badawczych.