Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Dr hab. Bartosz Małczyński, prof. UJD
Instytut Filologii Polskiej
Al. Armii Krajowej 36a, pok. 414
42-200 Częstochowa
e-mail: b.malczynski@ujd.edu.pl

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Teksty grup rockowych i metalowych wobec zagadnienia sacrum

Celem pracy jest opis i interpretacja relacji, w jakich pozostają teksty grup rockowych i metalowych względem szeroko pojętej problematyki sacrum. Relacje te przyjmują rozmaite postaci: od afirmatywno-aprobatywnych (casus chrześcijańskiej muzyki metalowej i zespołów takich, jak 2Tm2,3, Believer, Creation of Death, Luxtorpeda, Mortification) po skrajnie krytyczne, odwołujące się m.in. do ideologii satanizmu, okultyzmu, antyklerykalizmu (przypadek norweskiego black metalu). W kręgu badań znajdują się również analizy audiowizualne, koncentrujące się na okładkach, teledyskach, wizerunkach scenicznych, w których ekspozycji podlega wymiar sakralny w jego pozytywnym lub negatywnym ujęciu.