Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Robert K. Zawadzki
Instytut Filologii Polskiej

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Problematyka naukowa w traktatach staropolskich autorów

Nauka staropolska należy do tych dziedzin, które ciągle raczej są zaniedbywane przez współczesnych badaczy. Wielu dawnych uczonych pozostaje nieznanych, ich dzieła nie są dziś czytane ani komentowane, a przecież stanowią ważną część kultury polskiej. Wydaje się zatem celowe podjęcie kompleksowych badań nad rozwojem i osiągnięciami nauki staropolskiej. Przedmiotem niniejszych studiów będzie zatem nauka, uprawiana przede wszystkim w Akademii Krakowskiej, a także poza jej strukturami, reprezentowana przez licznych uczonych, takich jak m.in. Jan Długosz, Jan z Głogowa, Jan ze Stobnicy, Bernard Wapowski, Wojciech z Brudzewa, Uczestnicy studiów będą także zajmowali się edytorstwem średniowiecznych i renesansowych tekstów z różnych ówczesnych dyscyplin, zwłaszcza z zakresu filozofii, fizyki, logiki, geografii, astronomii, historii i teorii literatury.