Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

prof. dr hab. Adam Regiewicz
prof. UJD, dr hab. Bartosz Małczyński

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Muzyka i muzyczność polskiej literatury najnowszej

W ostatnim ćwierćwieczu dokonało się wyraźne przesunięcie w komunikacji kulturowej ku przekazom muzycznym, które dla młodego pokolenia są obecnie elementarnym doświadczeniem kulturowym. Zmiana paradygmatu kulturowego, jaka dokonała się także za sprawą technologii, a co za tym dzięki medializacji i audiowizualizacji kultury, ma swoje konsekwencje dla konstruowania przekazów literackich, które zawierają odniesienia do muzyczności czy tej bezpośredniej na poziomie tematu czy kompozycji i brzmienia, czy tej ukrytej po warstwą niewypowiedzianego. Już tylko pobieżne prześledzenie polskich narracji literackich daje obraz dość „głośnego” obrazu rzeczywistości.

Celem projektu jest zbadanie obecności muzyki w postaci jej konkretnych dzieł, kompozytorów i wykonawców, a także motywów, wątków, gatunków muzycznych włączonych w świat przedstawiony literatury polskiej ostatnich 25 lat. Ważne jest skupienie się w projekcie na badaniu relacji literatury i muzyki popularnej, bowiem dotychczas wszelkiego rodzaju analizy tego zagadnienia podejmowały wyłącznie temat zależności literatury i muzyki klasycznej. Trudno nie zauważyć jednak, że w potocznej świadomości oddziaływanie muzyki popularnej jest ogromne. Projekt ma zbadać właśnie ten wpływ na powstającą po 1989 roku literaturę. Interesującym wydaje się pytanie o świadomość muzyczną współczesnych autorów, zarówno tych debiutujących po 1989 roku, dla których dostęp do muzyki jest o wiele łatwiejszy, jak i tych debiutujących przed 1989 rokiem, dla których muzyka była pewnego rodzaju wydarzeniem.