Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. UJD
Zakład Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Obraz młodego pokolenia w wybranych utworach XXI wieku

 Zadanie podjęte w pracy polega na zbudowaniu portretu współczesnego pokolenia – na podstawie analizy wybranych utworów, zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo. Byłaby to próba zdiagnozowania świadomości tej generacji, postaw światopoglądowych, wzorców estetycznych, więzi pokoleniowych i kształtujących je czynników. W polu uwagi winny się znaleźć terminy definiujące generację współczesną (np. za Piotrem C.: „pokolenie Ikea”), język utworów, warsztaty artystyczne wybranych pisarzy.