Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Dr hab., Urszula Cierniak, prof. UJD
Instytut Filologii Obcych
ul. Zbierskiego 2/4, pok. 4.16
e-mail: u.cierniak@ajd.czest.pl
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2958-9982
Scopus Author ID: 57195334837

 

Realizacja tematu możliwa jest we współpracy
z Prof. Françoise Lesourd
z Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3 (Francja)

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Literatura polskiej i rosyjskiej emigracji

Emigrantologia to kierunek badań, nakreślony przez prof. Lucjana Suchanka na XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów w 1998 roku w Krakowie. Wśród zagadnień, do których warto się odnieść, badając twórczość literacką emigrantów są pytania o charakter poszczególnych fal emigracji, poczynając od wieku dziewiętnastego, a kończąc na współczesności, zagadnienie miejsca emigrantów w literaturze i kulturze krajów, w których tworzyli, kwestie tożsamości i asymilacji kulturowej, świadomości historycznej, ale także sprawy tradycjonalizmu i konserwatyzmu.

Literatura emigrantologiczna to całe bogactwo form i gatunków literackich wśród których szczególne miejsce zajmują formy ego-dokumentalne: pamiętnik, autobiografia, wspomnienia, listy, medytacje, dzienniki podróży, które dają ogląd postaw ich autorów wobec doświadczenia inności i obcości kulturowej, zderzeniu kultur i cywilizacji, mówią wiele o stereotypiczności myślenia i wartościowania kultury, religii ojczyzny własnej i wybranej, tradycjonalizmie, konserwatyzmie i zetknięciu z nowoczesnością.

Badanie literatury powstającej w środowiskach polskiej i rosyjskiej emigracji ma zatem wielką przyszłość. Świadczą o tym zarówno publikacje czasopism takich jak „Archiwum emigracji” czy też „Emigrantologia Słowian”.