Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Dr hab. Barbara Szargot prof. UJD
Wydział Filologiczno-Historyczny
Instytut Filologii Polskiej
Armii Krajowej 36a
Pok. 409
b.szargot@ujd.czest.pl

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

List w kulturze XIX wieku

Intymistyka zajmuje obecnie poczesne miejsce wśród badań literaturoznawczych. Przywołam choćby prace Philippe’a Lejeune czy przedstawicieli ruchu ”Annales” – dzięki tym badaczom do głównego nurtu humanistyki weszły rozważanie nie tylko o biografii i dokumentach osobistych tworzonych przez wybitnych i sławnych ludzi, ale także ludzi „nie mających biografii” (wedle określenia Pawła Rodaka).

Proponowane przeze mnie kręgi zagadnień to:

  • list na tle epoki literackiej (romantyzm, pozytywizm, modernizm)
  • list z podróży i podróż w listach
  • list jako źródło informacji (o czasie, przestrzeni i osobach)

Materiałem badawczym mogą być zarówno listy wydane, jak i rękopisy (np. z archiwów w Piotrkowie i Częstochowie lub z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie).