Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

dr hab. Artur Żywiołek, prof. UJD

 

Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo

 

Filozofia w kręgu literatury. Studium o pisarstwie filozoficznym ks. Józefa Tischnera

Pisarstwo filozoficzne ks. Józefa Tischnera (1931-2000) należy do tyleż znanych co zapoznanych. Z jednej strony niezwykłą popularność przyniosła Tischnerowi Historia filozofii po góralsku, z drugiej zaś takie dzieła jak Spór o istnienie człowieka lub Filozofia dramatu nie znalazły sobie miejsca w powszechnej świadomości czytelników. Wbrew pozorom, pisarstwo Tischnera nie należy do łatwych. Autor Filozofii dramatu uprawiał bowiem specyficzną odmianą myślenia, którego integralną częścią były liczne odniesienia do dzieł literackich takich twórców jak choćby Norwid czy Wyspiański. Jaką funkcję pełnią w eseistyce Tischnera intertekstualne odniesienia i nawiązania? Jaką rolę przypisuje Tischner myśleniu-przez-literaturę? Odpowiedź na te i inne pytania pozwolą na nowo spojrzeć na intelektualne dziedzictwo ks. Tischnera i twórczo je zreinterpretować.