Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

21-22 września 2019, Częstochowa:

Konferencja dla Młodych Naukowców

JĘZYK I KULTURA POLSKA W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM

Rejestracja na Konferencję:

formularz zgłoszeniowy

Ramowy program:

21 września (sobota):

900-1000 brunch

1000-1130 prezentacje projektów badawczych

1200 -1330 prezentacje projektów badawczych

1330-1500 obiad

1500-1630 prezentacje projektów badawczych

1630-1730 przerwa kawowa

22 września (niedziela):

900-1000 brunch

1000-1130 prezentacje projektów badawczych

1200 -1330 warsztaty w terenie: Literacka Częstochowa
(prowadzenie mgr Paulina Kasińska, mgr Ines Załęska)

1330-1500 obiad

1500-1630 praca indywidualna

1630-1730 przerwa na posiłek

21 września 2019r. Częstochowa, ul. Zbierskiego 2/4, s. 0.12

1000-1130 Vladimir Samsonov

„Wizerunek Polaka i Polski w utworach Jewgienija Wodołazkina”

Mariana Yemelianowa

„Czas i przestrzeń w powieści Włodzimierza Odojewskiego Oksana

Karolina Siwek

„Znaczenie roli tłumacza literackiego dla rozwoju literatury polskiej”

1200-1330 Olga Repnik

„Modifiers of Manner used Metaphorically in a Sentence Structure”

Olena Gawryliuk

„Inskrypcje nagrobne: aspekty językowe i społeczno-kulturowe”

Katarzyna Faliszewska

„The language of Instagram – the adaptation of anglicims to Polish language system”

1500-1630 Mariana Tarczanyn

„Motyw Holokaustu w literaturze”

Irmina Młynarczyk

„Halina Poświatowska i jej świat”

 

Plakat – Konferencja Młodych Naukowców (format pdf)