Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. B.Bierwiaczonek

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Konceptualizacje problemu pedofilii w kościele katolickim w amerykańskiej/irlandzkiej/australijskiej/polskiej prasie prawicowej i liberalnej oraz w mediach społecznościowych

Projekt polega na przeprowadzeniu analizy języka dotyczącego problemu pedofilii w kościele katolickim w prasie prawicowej i liberalnej w jednym (lub więcej) z krajów, w których wystąpił on ze szczególnym nasileniem i wywołał ożywioną polemikę w prasie i mediach społecznościowych, np. w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Australii lub Polsce. Analiza przeprowadzona zostanie w kategoriach współczesnej kognitywnej teorii metafory i modeli poznawczych przedstawionych przez po raz pierwszy przez G. Lakoffa i M. Johnsona w pracy Metaphors We Live By (1980), a potem rozwijanej przez takich uczonych jak Z. Kövecses, R. Gibbs i A. Musolff. Jeśli chodzi o analizę same go zjawiska pedofilii w kościele, podstawę projektu stanowi praca Jenkins, Philip, Pedophiles and Priests: Anatomy of a Contemporary Crisis (Oxford University Press, 2001), która jest próbą opisu źródeł i form współczesnych nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich w kościele katolickim. Możliwa jest również modyfikacja projektu, tak aby skupił się on na relacji duchowny – małoletnia ofiara. Podstawą tego typu badań byłyby dostępne wyznania samych duchownych oraz ofiar księży-pedofilów, zaś ich celem byłaby próba sformułowania modelu (modeli) poznawczego tej relacji.