Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. B.Bierwiaczonek

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Metaforyzacje Unii Europejskiej w tekstach polityków i prasy prawicowej i liberalnej w Polsce lub wybranym kraju anglosaskim w wybranym okresie czasu (np. w latach 1989-2004 lub 2015-2019)

Projekt polega na przeprowadzeniu analizy języka dotyczącego Unii Europejskiej w wybranym okresie historycznym. Analiza przeprowadzona zostanie kategoriach współczesnej kognitywnej teorii metafory i modeli poznawczych przedstawionych przez po raz pierwszy przez G. Lakoffa i M. Johnsona w pracy Metaphors We Live By (1980), a potem rozwijanej przez takich uczonych jak Z. Kövecses, R. Gibbs, a zwłaszcza, w odniesieniu do języka polityki A. Musolff. Praca nad tekstami będzie oparta na „procedurze indentyfikacji metafory” G. Steena. W zależności od perspektywy politycznej autorów tekstów prasowych język ten reprezentuje określone metafory konceptualne, takie jak np. UE to forteca lub UE to ekskluzywny klub. Interesującym wynikiem badań powinno być pokazanie zmian w metaforycznym ujmowaniu UE w wybranym okresie czasu.