Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekun naukowy:

Prof. B.Bierwiaczonek

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Kościół katolicki w języku polityków, polityka w języku kościoła katolickiego w Polsce w wybranym okresie czasu (np. w latach 1980-89, 1989-2005 lub 2015-2019)

Projekt polega na przeprowadzeniu analizy języka polityków i komentatorów mówiących o polskim kościele katolickim oraz wypowiedzi przedstawicieli duchowieństwa polskiego wypowiadającego się na tematy polityczne lub takie, które stały się tematem debaty politycznej, jak np. aborcja, gender, związki partnerskie itp. Analiza przeprowadzona zostanie w kategoriach współczesnej kognitywnej teorii metafory i modeli poznawczych przedstawionych przez po raz pierwszy przez G. Lakoffa i M. Johnsona w pracy Metaphors We Live By (1980), a potem rozwijanej przez takich uczonych jak L. Talmy, Z. Kövecses, R. Gibbs i A. Musolff. Nawiąże również do klasycznych prac analizujących rolę języka w polityce, takich jak Language and power N.Fairclougha czy Euphemism & disphemism : language used as a shield and weapon Allana i Burridge.