Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Opiekunowie naukowi:

prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
Instytut Filologii Obcych
pokój 3.02
ul. Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa
e-mail: i.nowakowska-kempna@ajd.czest.pl

dr Elżbieta Pawlikowska-Asendrych

dr Hanna Kaczmarek

dr hab. Jolanta Szarlej (ATH)

dr Andrzej Skwara

dr Grzegorz Gwóźdź

 

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

 

Język figuratywny

Rozprawy doktorskie będą mogły dotyczyć metafory i metonimi oraz innych tropów artystycznych w odniesieniu do literatury pięknej języka potocznego i języka multimediów. Będą mogły dotyczyć języka polskiego, języków słowiańskich, germańskich i romańskich.