Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

W dyscyplinie językoznawstwo możliwe będą badania o następującej tematyce:

Prof. dr hab. Bogusław Bierwiaczonek (j. polski, j. angielski)

 1. Badania wybranych grup konstrukcji gramatycznych we współczesnym języku polskim lub angielskim (np. konstrukcje bezosobowe, konstrukcje warunkowe, konstrukcje rezultatywne, itp.)
 2. Porównanie wybranych grup konstrukcji w języku polskim i angielskim (np. konstrukcje bezosobowe, konstrukcje warunkowe, konstrukcje rezultatywne itp.)
 3. Konceptualizacje problemu pedofilii w kościele katolickim w amerykańskiej/irlandzkiej/ polskiej prasie prawicowej i liberalnej
 4. Kościół katolicki w języku polityków, polityka w języku kościoła katolickiego w Polsce w wybranym okresie czasu (np. w latach 1980-89, 1989-2005 lub 2015-2019)
 5. Metaforyzacje Unii Europejskiej w tekstach polityków i prasy prawicowej i liberalnej w Polsce lub wybranym kraju anglosaskim w wybranym okresie czasu (np. w latach 1989-2004 lub 2015-2019)

Dr hab. Agnieszka Klimas (j. polski)

 1. Antroponimia historyczna i współczesna

Prof. UJD, dr hab. Magdalena Bator (j. polski, j. angielski)

 1. Tradycje kulinarne w języku
 2. Kontakty językowe i wpływy obce na język
 3. Angielskie językoznawstwo historyczne

Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna (j. polski, j. angielski)

 1. Semantyka i składnia kognitywna
 2. Język figuratywny

Prof. UJD, dr hab. Dorota Suska (j. polski)

 1. Językowo-kulturowe obrazy narodowości w tekstach internetowych. Wokół redefinicji stereotypów etnicznych

Prof. UJD, dr hab. Urszula Wójcik (j. polski)

 1. Średniowieczne zasoby onimiczne jako źródło w badaniach historycznojęzykowych
 2. Współczesna polska leksyka (kierunek zmian, różne mechanizmy leksykotwórcze – neologizacja i neosemantyzacja)
 3. Polszczyzna mówiona mieszkańców Częstochowy

Prof. UJD, dr hab. Violetta Jaros (j. polski)

 1. Język i styl „Monitora”