Przejdź do treści
Fundusze Europejskie, Wiedza Edukacja Rozwój. Rzeczpospolita Polska. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej Nava. Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.

Druga rekrutacja

Informujemy, że od 19 sierpnia do 18 września 2019 r. otwarta będzie druga rekrutacja do Szkoły Doktorskiej – program STER.

WAŻNE TERMINY:

19.09.2019 r. i 20.09.2019 r.

składanie dokumentów w pokoju nr 143 w budynku UJD w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 w godz. 9.00-15.00.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.09.2019 r. oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

20.09.2019 r.

Egzamin językowy z języka angielskiego oraz z języka polskiego jako obcego
(dokładna godzina oraz miejsce egzaminu w systemie IRK po rejestracji).

23.09.2019 r.

Rozmowy kwalifikacyjne
(dokładna godzina oraz miejsce rozmowy w systemie IRK po rejestracji)

25.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników
Informacja na osobistym koncie kandydata w IRK w zakładce „wyniki rekrutacji”.

Rekrutacja odbywa się poprzez system IRK:

  1. Katalog dyscyplin Szkoły Doktorskiej
  2. Harmonogram rekrutacji
  3. Dane teleadresowe dot. Szkoły Doktorskiej
  4. Internetowa Rejestracja Kandydatów

Szkoła Letnia STER NA POLSKĘ – 15.09.-20.09.2019r., Częstochowa

Zapraszamy do udziału w Szkole Letniej osoby już zakwalifikowane i aplikujące do programu STER.

Wyżywienie i zakwaterowanie jest bezpłatne.

Rejestracja na Szkołę Letnią do 10 września 2019r.

formularz zgłoszeniowy

15.09.2019r. – zakwaterowanie w Domu Studenta w Częstochowie

16-20.09.2019r. – warsztaty literacko-językowe, wykłady, spotkanie z potencjalnym promotorem.

Program Szkoły Letniej

Konferencja Młodych Badaczy: JĘZYK I KULTURA POLSKA W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIM, 21-22.09.2019r.

Zapraszamy do udziału w Konferencji Młodych Badaczy osoby zakwalifikowane oraz aplikujące do programu STER.

W programie: prezentacja własnego projektu badawczego (15 min) + 10 min dyskusja.

Wyżywienie i zakwaterowanie jest bezpłatne.

Rejestracja na Konferencję do 10 września 2019r.

formularz zgłoszeniowy

Program Konferencji